BUDUJEME MOSTY

Již 25 let podporujeme naše klienty v České Republice a na Slovensku – komplexně, individuálně a kompetentně. Náš mezinárodní tým právníků z různých zemí pro Vás zvládne výzvy na nejvyšší úrovni za férových a transparentních podmínek. Naše poradenství Vás posune dál.

Více o nás

Aktuální novinky a publikace

28.06.2022

Martin Holler as Member of Jury at the CEEQA 2022 in Warsaw

Giese & Partner

Martin Holler, partner of Giese & Partner has been invited to participate as member of the jury at the CEEQA 2022 (Central & Eastern European Real Estate Quality Awards) taking place in Warsaw. […]

24.06.2022

Mají místní sportovní oddíly právní nárok na členství v národním sportovním svazu?

JUDr. Ondřej Rathouský

V České republice existuje celá řada národních sportovních svazů, které mimo jiné vytvářejí podmínky pro rozvoj příslušného sportu, organizují celonárodní a jiné soutěže, řídí přípravu národní reprezentace a zajišťují financování a podporu jednotlivým oddílům věnujícím se danému sportu na místní úrovni. Tyto národní sportovní svazy svou činnost vykonávají zpravidla jako spolky podle § 20 a § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ) s tím, že jejich členy jsou právě jednotlivé místní sportovní oddíly organizované zpravidla také ve formě spolků. […]

Další novinky a články