29. 12. 2021

Jak správně zažalovat škodu způsobenou zaměstnancem při plnění jeho pracovních povinností

Výše uvedeným se zabýval Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 26.10.2021, sp. zn. 25 Cdo 1029/2021, a to zejména v souvislosti s novou právní úpravou obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. z.“).

V daném případě zaměstnanec (jinak též „pomocník“) demontoval dne 13.10.2015 za asistence žalobce kuchyňské vybavení ve stravovacím zařízení provozovaném žalobcem a spolu s dalším vybavením je odvezl vozem zaměstnavatele do jeho sídla, kde vše vyložil. Následně se žalobce domáhal vydání předmětného kuchyňského vybavení spolu s dalším odvezeným vybavením stravovacího zařízení. S ohledem na skutečnost, že nedošlo k dobrovolnému vydání, domáhal se žalobce vydání věcí soudní cestou, a to jak proti zaměstnavateli (žalovaný 1), tak i proti zaměstnanci (žalovaný 2).  … Číst dále >>

>> epravo

Mgr. Dagmar Junková

Authors

Mgr. Dagmar Junková

Mgr. Dagmar Junková

Neuigkeiten & Publikationen

Gesellschaftsrechtliche Nebenvereinbarungen in Tschechien

Gesellschaftsrechtliche Nebenvereinbarungen in Tschechien

Das Kapitel zu Tschechien von Martin Holler im Handbuch Gesellschaftsrechtliche Nebenvereinbarungen in Europa gewährt einen Überblick über schuldrechtliche Nebenvereinbarungen von Gesellschaftern verschiedener Handelsgesellschaften nach dem tschechischen Recht.

Gesellschaftsrechtliche Nebenvereinbarungen in der Slowakei

Gesellschaftsrechtliche Nebenvereinbarungen in der Slowakei

Das Kapitel zu der Slowakei von Zuzana Tužilová im Handbuch Gesellschaftsrechtliche Nebenvereinbarungen in Europa gewährt einen Überblick über schuldrechtliche Nebenvereinbarungen von Gesellschaftern verschiedener Handelsgesellschaften nach dem slowakischen Recht.

Martin Holler als Referent: Anwaltsfehler – und wie man sie vermeiden kann

Martin Holler als Referent: Anwaltsfehler – und wie man sie vermeiden kann

Martin Holler wird im Rahmen der Tagung "Anwaltsfehler - und wie man sie vermeiden kann" in Hamburg zum Thema Kommunikation mit Mandanten über anwaltliche Fehler refereieren.