29. 12. 2021

Jak správně zažalovat škodu způsobenou zaměstnancem při plnění jeho pracovních povinností

Výše uvedeným se zabýval Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 26.10.2021, sp. zn. 25 Cdo 1029/2021, a to zejména v souvislosti s novou právní úpravou obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. z.“).

V daném případě zaměstnanec (jinak též „pomocník“) demontoval dne 13.10.2015 za asistence žalobce kuchyňské vybavení ve stravovacím zařízení provozovaném žalobcem a spolu s dalším vybavením je odvezl vozem zaměstnavatele do jeho sídla, kde vše vyložil. Následně se žalobce domáhal vydání předmětného kuchyňského vybavení spolu s dalším odvezeným vybavením stravovacího zařízení. S ohledem na skutečnost, že nedošlo k dobrovolnému vydání, domáhal se žalobce vydání věcí soudní cestou, a to jak proti zaměstnavateli (žalovaný 1), tak i proti zaměstnanci (žalovaný 2).  … Číst dále >>

>> epravo

Mgr. Dagmar Junková

Authors

Mgr. Dagmar Junková

Mgr. Dagmar Junková

News & Publications

Martin Holler als Referent: Anwaltsfehler – und wie man sie vermeiden kann

Martin Holler als Referent: Anwaltsfehler – und wie man sie vermeiden kann

Martin Holler wird im Rahmen der Tagung "Anwaltsfehler - und wie man sie vermeiden kann" in Hamburg zum Thema Kommunikation mit Mandanten über anwaltliche Fehler refereieren.

The Legal 500 EMEA 2024: Giese & Partner Among Czech Leading Law Firms

The Legal 500 EMEA 2024: Giese & Partner Among Czech Leading Law Firms

According to The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2024 edition, which has just been released, Giese & Partner continues to be one of the leading law firms in the Czech Republic in the areas of real estate projects and banking, finance and capital market law.

Gesetz über präventive Restrukturierung in Tschechien in Kraft getreten

Gesetz über präventive Restrukturierung in Tschechien in Kraft getreten

Gegenstand dieses Beitrags ist die Darstellung der wesentlichen Leitlinien des PrevRestG und ein Vergleich mit dem StaRUG, soweit sich dieser anbietet.