Novinky z tímu: Zuzana Tužilová a Valter Pieger vymenovaní seniornými advokátmi

Giese & Partner s potešením oznamuje, že naši slovenskí kolegovia Zuzana Tužilová a Valter Pieger boli vymenovaní seniornými advokátmi v našej pobočke v Bratislave.

JUDr. Zuzana Tužilová sa pripojila k nášmu slovenskému tímu ako advokátska koncipientka v roku 2012 a od roku 2016 s Giese & Partner spolupracuje ako advokátka. Jej špecializáciou sú právo obchodných spoločností, projekty s nehnuteľnosťami, financovanie, konkurzné právo a pracovné právo. V roku 2011 promovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (Mgr.), kde v roku 2012 aj zložila rigoróznu skúšku (JUDr.). Zuzana hovorí po slovensky, po anglicky a po nemecky.

JUDr. Valter Pieger začal spolupracovať s Giese & Partner ako advokátsky koncipient v roku 2011 a od roku 2015 ako advokát. Vo svojej praxi sa špecializuje najmä na právo obchodných spoločností, súdne spory, projekty s nehnuteľnosťami a zabezpečovanie pohľadávok. V roku 2010 promoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Mgr.), kde v roku 2013 zložil rigoróznu skúšku (JUDr.). Valter hovorí po slovensky, po anglicky a po nemecky.

29.06.2021
Giese & Partner