Novinky z tímu: Karolína Szturc menovaná seniornou advokátkou u Giese & Partner

Giese & Partner s potešením oznamuje, že naša kolegyňa Mgr. Karolína Szturc bola menovaná seniornou advokátkou v našej advokátskej kancelárii.

Karolína začala spolupracovať s našou spoločnosťou v roku 2014 ako advokátska koncipientka. V roku 2018 sa stala advokátkou. Jej špecializáciou sú právo obchodných spoločností, bankové právo a financovanie, projekty s nehnuteľnosťami a pracovné právo.

25.01.2021
Giese & Partner