Máte obchodných partnerov na Slovensku, ktorí neplatia? Konkurz je jedným zo spôsobov, ako od dlžníka dostať svoje peniaze

Máte platobne neschopného dlžníka na Slovensku? V tomto článku nájdete všetko, čo treba predložiť súdu, aby vyhlásil konkurz na majetok vášho dlžníka.

Súčasná situácia má často nepriaznivý dopad na likviditu podnikateľov a spoločností. Štát im síce podal pomocnú ruku, ale aj napriek rôznym podporám už dnes dochádza k zvýšeniu počtu konkurzných konaní. Ak vám vaši obchodní partneri svoje pohľadávky dlhodobo neplatia a môžete odôvodnene predpokladať ich platobnú neschopnosť, nastal čas porozmýšľať nad podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok vášho dlžníka. Konkurzné konanie na majetok dlžníka sa spravuje Zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. […]

Celý článok >>

JUDr. Valter Pieger / Mg. Veronika Kvašňovská

05.10.2021
JUDr. Valter Pieger / Mgr. Veronika Kvašňovská
>> SNOPK Newsletter Právo a dane