Dr. Ernst Giese ako prednášajúci v rámci výročnej IBA konferencie vo Viedni, 4.10. – 9.10.2015

Dňa 5.10.2015 sa Dr. Ernst Giese zúčastnil ako jeden z prednášajúcich panelu “Alpine Bau (construction sector insolvency) – an après-ski hangover with international dimensions” v rámci výročnej IBA konferencie vo Viedni.