Kontakty

Praha

Giese & Partner, s.r.o.
Sky Gallery, Bělehradská 132
CZ - 120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 411 511
Email: office@giese.cz
IČO: 26156920
IČ DPH: CZ26156920

registrovaná v Obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, Oddiel C, Vložka 212170

Bratislava

Giese & Partner, s.r.o. - organizačná zložka
Lazaretská 8
SK - 811 08 Bratislava
Tel.: +421 (2)20 510 110
Email: office@giese.sk
IČO: 36863238
IČ DPH: SK4020249761

registrovaná v Obchodnom registri vedeným Mestským súdom Bratislava III, Oddiel Po, Vložka 1713/B

Zlín

Giese & Partner, s.r.o.
Štefánikova 3326
CZ - 760 01 Zlín
Tel.: +420 221 411 520
Email: office@giese.cz