BUDUJEME MOSTY

Už 25 rokov podporujeme našich klientov na Slovensku a v Českej republike – komplexne, individuálne a kompetentne. Náš medzinárodný tím právnikov z rôznych krajín pre Vás zvládne výzvy na najvyššej úrovni za férových a transparentných podmienok. Naše poradenstvo Vás posunie ďalej.

Viac o nás

Aktuálne novinky a publikácie

28.06.2022

Martin Holler as Member of Jury at the CEEQA 2022 in Warsaw

Giese & Partner

Martin Holler, partner of Giese & Partner has been invited to participate as member of the jury at the CEEQA 2022 (Central & Eastern European Real Estate Quality Awards) taking place in Warsaw. […]

24.06.2022

Mají místní sportovní oddíly právní nárok na členství v národním sportovním svazu?

JUDr. Ondřej Rathouský

V České republice existuje celá řada národních sportovních svazů, které mimo jiné vytvářejí podmínky pro rozvoj příslušného sportu, organizují celonárodní a jiné soutěže, řídí přípravu národní reprezentace a zajišťují financování a podporu jednotlivým oddílům věnujícím se danému sportu na místní úrovni. Tyto národní sportovní svazy svou činnost vykonávají zpravidla jako spolky podle § 20 a § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ) s tím, že jejich členy jsou právě jednotlivé místní sportovní oddíly organizované zpravidla také ve formě spolků. […]

Ďalšie novinky a články