Prihlasovanie pohľadávok v konkurze na Slovensku

Prihláška pohľadávky na Slovensku má tiež svoje pravidlá. Dajte si na nich pozor, inak sa na prihlášku nebude prihliadať!

Veritelia pozor!

V poslednom článku sme vám ozrejmili postup, ako podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok vášho dlžníka. Vaša iniciatíva sa ale podaním návrhu nekončí. Síce je označenie vašej pohľadávky voči dlžníkovi súčasťou návrhu, po vyhlásení konkurzu musíte svoju pohľadávku opätovne prihlásiť u správcu konkurznej podstaty. V tomto článku sa dozviete, aké sú zákonné náležitosti takejto prihlášky a na čo si dať pozor pri jej podávaní.

Konkurz sa začína zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku a po jeho vyhlásení sa z dlžníka stáva „úpadca“. Preto ak máte nezodpovedného dlžníka, odporúčame vám, pravidelne kontrolovať register úpadcov v Obchodnom vestníku. Po vyhlásení konkurzu uplatňujú veritelia svoje pohľadávky prostredníctvom prihlášok. Lehota na podanie prihlášky je 45 dní a začína plynúť v nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu. Ak by posledný deň lehoty pripadol na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň podania prihlášky sa posúva na najbližší pracovný deň. Upozorňujeme, že toto pravidlo neplatí v prípade začatia plynutia 45-dňovej lehoty, teda tá môže začať plynúť aj v sobotu, či sviatok. Pokračovat ve čtení >>

JUDr. Valter Pieger / Mgr. Veronika Kvašňovská

01.12.2021
JUDr. Valter Pieger / Mgr. Veronika Kvašňovská
>> www.ahk.sk