Poznáte úpravu zákazu konkurencie na Slovensku?

Ustanovenia o zákaze konkurencie chránia aj Vašu spoločnosť. V článku sa dozviete, ako zákaz konkurencie upravuje slovenské právo.

Úlohou konateľa spoločnosti je podporovať a chrániť podnikanie spoločnosti. V niektorých prípadoch však potrebuje aj samotná spoločnosť ochranu pred svojím konateľom. Takúto ochranu jej poskytuje Obchodný zákonník svojimi ustanoveniami o zákaze konkurencie. Obchodný zákonník cielene chráni spoločnosti pred osobami, ktoré pri výkone svojej činnosti disponujú veľkým množstvom informácií dôležitých pre obchodnú spoločnosť, ktoré by následne mohli v hospodárskej súťaži zneužiť vo svoj prospech. Zákaz konkurencie tak znamená, že konateľ alebo iný člen orgánu spoločnosti sa nemôže súčasne podieľať na určitých formách podnikania v oblasti podnikateľskej činnosti spoločnosti. Tým by sa malo zabrániť možnému nepoctivému a špekulatívnemu konaniu na úkor spoločnosti. Upozorňujeme, že podnikateľskou činnosťou nie je len to, čo je zapísané v obchodnom registri ako predmet podnikania obchodnej spoločnosti. Podnikateľská činnosť sa môže vzťahovať aj na iné činnosti spoločnosti, ktoré však musia súvisieť s jej podnikaním. Pokračovat ve čtení >>

JUDr. Valter Pieger / Mgr. Veronika Kvašňovská

05.04.2022
JUDr. Valter Pieger / Mgr. Veronika Kvašňovská
>> www.ahk.sk