Novinky a publikace

1 2 3 13

06.05.2022

Update from our Sberbank Task Force

Giese & Partner

On 14 April 2022 the Czech National Bank (CNB) decided to revoke the banking license of Sberbank CZ.  Sberbank CZ did not use the statutory fifteen-day deadline for filing an appeal. Therefore, the decision took final legal effect as of 30 April. As a result, Sberbank CZ is prohibited from accepting deposits, granting loans, and […]

11.04.2022

Giese & Partner ukrajinským dětem

Giese & Partner

Advokátní kancelář Giese & Partner poskytla finanční dar Domu dětí a mládeže Pod Střechou, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, který ve spolupráci se společností BBJ Beta s.r.o. podporuje ubytování a zajištění zázemí pro uprchlíky z Ukrajiny […]

05.04.2022

www.ahk.sk

Poznáte úpravu zákazu konkurencie na Slovensku?

JUDr. Valter Pieger / Mgr. Veronika Kvašňovská

Úlohou konateľa spoločnosti je podporovať a chrániť podnikanie spoločnosti. V niektorých prípadoch však potrebuje aj samotná spoločnosť ochranu pred svojím konateľom. Takúto ochranu jej poskytuje Obchodný zákonník svojimi ustanoveniami o zákaze konkurencie. […]

25.03.2022

Novinky z týmu: Marie Zámečníková jmenována seniorní advokátkou u Giese & Partner

Giese & Partner

Giese & Partner s potěšením oznamuje, že naše kolegyně Marie Zámečníková byla jmenována seniorní advokátkou v naší advokátní kanceláři.

09.03.2022

www.ahk.sk

Kto zastupuje spoločnosť s ručením obmedzeným na Slovensku?

JUDr. Zuzana Tužilová / Mgr. Renáta Konštiaková (Sedliačková)

V Nemecku v mene spoločnosti s ručením obmedzeným bežne koná konateľ spolu s prokuristom. Tento spôsob zastupovania sa nazýva zmiešané zastupovanie. Prípustnosť takéhoto zmiešaného zastupovania na Slovensku bola doteraz otázna. […]

07.03.2022

Bezplatné právní poradenství pro uprchlíky z Ukrajiny

Giese & Partner

Giese & Partner poskytuje bezplatné právní poradenství uprchlíkům z Ukrajiny. Pomáháme s vyřizováním povolení k pobytu a zaměstnání pro občany Ukrajiny v České republice a na Slovensku.

01.03.2022

Pro Bono: Giese & Partner podporuje neziskovou organizaci Aperio

Giese & Partner

Giese & Partner pro bono právním poradenstvím podporuje neziskovou organizací Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, která pomáhá rodičům v náročných životních situacích, ukazuje jim směr a zlepšuje jejich postavení ve společnosti. Více informací o APERIO >>LinkedIn >>

13.01.2022

Newsletter 1/2022

Priorities of the New Czech Government

Mgr. Radek Werich

A new pro-western government comprised of a centre-right coalition of 5 parties was sworn in shortly before Christmas in the Czech Republic. The process of formation of the government was surprisingly smooth, especially in the light of previous comments by president Miloš Zeman who took no scruple to strongly support the incumbent prime minister and […]

13.01.2022

Newsletter 1/2022

Minimum, Guaranteed and Average Salary in 2022

Mgr. Dagmar Junková

Legislation regarding wages is usually amended at the beginning of the new year. Since 2015 the minimum wage has been regularly increased every year. 2022 is no exception. Below is a basic overview of the minimum, guaranteed and average salary rates for 2022. Minimum Salary The minimum monthly salary for 2022 is CZK 16,200 (i.e. approx. […]

13.01.2022

Newsletter 1/2022

The Virtual Notary

Mgr. Denisa Molnár

An important amendment to the Act on Notaries and their Work Activities (Notarial Procedures) entered into force. It aims at digitalization of notarial activities and protection against fraud relating to verification of signatures or notary deeds. The most significant changes are: Electronic Notary Deeds The first novelty is distant execution of notary deeds (with the […]

13.01.2022

Newsletter 1/2022

The Fight Against Renewable Energy

Mgr. Ing. Lenka Charvátová

The amended act on supported energy sources is officially meant to support the development of renewable energy sources in the interest of environmental protection. In reality it does the opposite. The most important change is the new lower internal rate of return (IRR) of 8.4 % to 10.6 %. The exact rate will be set by a […]

13.01.2022

Newsletter 1/2022

Less Aggressive Electronic Communication

Mgr. Ing. Jan Valíček

The latest amendment to the Czech Electronic Communications Act supports the construction of high-speed internet networks and introduces important rules to better protect consumers. One of the most important changes concerns the rules for telemarketing. Previously, contacting of potential customers was based on the opt-out principle. Telemarketing operators were entitled to contact consumers entered into […]

13.01.2022

Newsletter 1/2022

AirBnB (Almost) Unchained

Mgr. Radek Werich

The High Court in Prague found in its recent ruling that the Community of Unit Owners (CUO; in Czech typically abbreviated as “SVJ”) cannot restrict apartment owners who choose to rent out their apartments for short-term rentals, for example through the Airbnb platform. It upheld the apartment owner’s appeal against the decision of the Municipal […]

13.01.2022

Newsletter 1/2022

Don’t Let Your Employees Go – New Instrument for Maintaining of Jobs in Slovakia

Mgr. Renáta Konštiaková / JUDr. Valter Pieger

Employers may face obstacles which force them to limit their business activities and reduce the number of employees. Several lockdowns during the Covid-crisis in the past two years are perfect and fresh examples. To avoid this, a new instrument for maintaining of jobs has been introduced as of March 2022.  Troubles while conducting business The […]

13.01.2022

Newsletter 1/2022

Greener Slovakia or Burden to Entrepreneurs?

JUDr. Zuzana Tužilová / Mgr. Veronika Kvašňovská

Slovakia has launched a new mandatory system for single use beverage packaging. The new legislation is inspired by other European countries, where this system is well-established. For many years, it has successfully helped to reduce waste from the streets, CO2 emissions and to facilitate waste separation. The majority of beverages packed in single use packaging is […]

13.01.2022

Newsletter 1/2022

Team News: Litigation Team Succeeded Before Czech Constitutional Court

JUDr. Ondřej Rathouský / Mgr. Ing. Lenka Charvátová

Giese & Partner has long-standing experience with representation of clients who lost their property in the course of the communist regime. In the last years, Giese & Partner has focused especially on restitutions of the historical property of churches. The churches faced systematic oppression and loss of their property during the communist regime. Many representatives […]

29.12.2021

www.epravo.cz

Jak správně zažalovat škodu způsobenou zaměstnancem při plnění jeho pracovních povinností

Mgr. Dagmar Junková

Výše uvedeným se zabýval Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 26.10.2021, sp. zn. 25 Cdo 1029/2021, a to zejména v souvislosti s novou právní úpravou obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. z.“). V daném případě zaměstnanec (jinak též „pomocník“) demontoval dne 13.10.2015 za asistence žalobce kuchyňské vybavení ve stravovacím […]

01.12.2021

www.ahk.sk

Prihlasovanie pohľadávok v konkurze na Slovensku

JUDr. Valter Pieger / Mgr. Veronika Kvašňovská

V poslednom článku sme vám ozrejmili postup, ako podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok vášho dlžníka. Vaša iniciatíva sa ale podaním návrhu nekončí. Síce je označenie vašej pohľadávky voči dlžníkovi súčasťou návrhu, po vyhlásení konkurzu musíte svoju pohľadávku opätovne prihlásiť u správcu konkurznej podstaty. V tomto článku sa dozviete, aké sú zákonné náležitosti takejto prihlášky na Slovensku a na čo si dať pozor pri jej podávaní. […]

11.11.2021

www.insol-europe.org

Dr. Ernst Giese as Panellist: EECC Online Conference „A Wake-up Call for Sleepy Companies?“, 25.11.2021

Giese & Partner

On 25 November 2021, Dr. Ernst Giese, partner of Giese & Partner, will take part as speaker in Session 1 of the Eastern European Countries’ Committee Online Conference „A Wake-up Call for Sleepy Companies?“. […]

05.11.2021

Newsletter 2/2021

Czech General Election 2021: Heading West Again

Mgr. Radek Werich

The Czech general election in early October and their impacts have brought many moments of surprise. First of all, incumbent Prime Minister Andrej Babis’ ruling party was defeated by two centre-right coalitions of 5 parties. The most extreme populists and the communists have not made it into the Parliament, while […]

05.11.2021

Newsletter 2/2021

CNB Interest Hike to Combat Strong Inflation

Mgr. Radek Werich

In early October, the Czech National Bank (CNB) took an action the market had not seen for more than two decades: the CNB raised its reference rate by 75 basis points taking the two-week repo rate to 1.50 %. The unexpected move was driven by higher-than-expected inflation data. […]

05.11.2021

Newsletter 2/2021

The New Building Act Promises a Better Tomorrow

Mgr. Denisa Molnár

Despite many obstacles during the legislative process, a completely new Building Act was adopted in July 2021 by the Czech Parliament, entering into force (with a few exceptions) on July 1, 2023. Its main goal is to accelerate and make the building permitting process more efficient. […]

05.11.2021

Newsletter 2/2021

Security and Corroboration of the Lessor’s Position

Mgr. Ing. Lenka Charvátová

The lease of an apartment or a building is a timeless topic in the Czech legal system. One of the most resounding issues is the allocation of rights and obligations between the lessor and the lessee, which is governed by the principle of protection of the weaker party. […]

05.11.2021

Newsletter 2/2021

Supreme Court Puts the Articles of Association Under Threat

Mgr. Ing. Jan Valíček

Do your company’s articles of association include a general specification of its object of business “Manufacture, trade and services not specified in Annexes 1 to 3 to the Trade Licensing Act”? Do they lack a precise specification of the activities? In this case, an amendment to the articles of association is highly recommended. […]

05.11.2021

Newsletter 2/2021

Joint Ownership of Spouses: Always 50-50?

Mgr. Jana Kostěncová

A marriage establishes new rights and duties between the spouses. It doesn’t change everything, but for example a new property regime is established once the marriage is formed. Any income or property acquired during the marriage unless explicitly excluded by a contractual arrangement, belongs to both partners equally. […]

05.11.2021

Newsletter 2/2021

Ultimate Beneficial Owners in the Czech Republic and Practical Experience of Registering

Mgr. Dagmar Junková

The new legislation concerning the register of ultimate beneficial owners (UBO) became a major topic this year. The main reason were new sanctions associated with the non-registration of the UBO, in particular […]

05.11.2021

Newsletter 2/2021

New Act on Protection of Competition

JUDr. Zuzana Tužilová

The new Act on Protection of Competition brings many important changes that everyone doing business in Slovakia should be aware of. The former act was limited to natural or legal persons registered in the commercial register or other registers. Now the law applies to any entity performing business activities or other activities which […]

05.11.2021

Newsletter 2/2021

Slovak Legal Newsflash 11/2021

JUDr. Valter Pieger / Mgr. Veronika Kvašňovská

Reaching the Retirement Age – a New Reason for Termination […] / Health and Safety Rules Apply to Home Office […] / Automatic Update of the Data in the Commercial Register […]

01.11.2021

www.nlchamber.cz

Martin Holler as Speaker: Online Seminar „Digital Customer Interaction: How to Create Trust, Security and a Feeling of Proximity?“, 4.11.2021

Giese & Partner

Martin Holler will take part as one of the speakers in an online seminar on the latest trends in sales management and how to provide personalized and trusted consultancy online.

29.10.2021

www.epravo.cz

Jak správně ukončit pracovní poměr vrcholových vedoucích zaměstnanců

Mgr. Dagmar Junková

S vrcholovými vedoucími zaměstnanci je možné dohodnout možnost odvolání z vedoucího pracovního místa za předpokladu, že bude zároveň dohodnuto, že se vrcholový vedoucí zaměstnanec může tohoto místa vzdát. Byť zákoník práce nepředepisuje písemnou formu, s ohledem na právní jistotu tuto formu důrazně doporučujeme. […]

1 2 3 13