Novinky z týmu: Zuzana Tužilová a Valter Pieger jmenováni seniorními advokáty

Giese & Partner s potěšením oznamuje, že naši slovenští kolegové Zuzana Tužilová a Valter Pieger byli jmenováni seniorními advokáty v naší pobočce v Bratislavě.

JUDr. Zuzana Tužilová se připojila k našemu slovenskému týmu jako advokátní koncipientka v roce 2012 a od roku 2016 s Giese & Partner spolupracuje jako advokátka. Její specializací jsou právo obchodních společností, projekty s nemovitostmi, financování, insolvence a pracovní právo. V roce 2011 promovala na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě (Mgr.), kde v roce 2012 složila také rigorózní zkoušku (JUDr.). Zuzana hovoří slovensky, anglicky a německy.

JUDr. Valter Pieger začal spolupracovat s Giese & Partner jako advokátní koncipient v roce 2011 a od roku 2015 jako advokát. Ve své praxi se specializuje zejména na právo obchodních společností, soudní spory, projekty s nemovitostmi a zajištění pohledávek. V roce 2010 promoval na na Právnické fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (Mgr.), kde v roce 2013 složil rigorózní zkoušku (JUDr.). Valter hovoří slovensky, anglicky a německy.

29.06.2021
by Giese & Partner