Novinky z týmu: Nováčci u Giese & Partner Dagmar Junková, Jan Kodeš a Veronika Kvašňovská

Giese & Partner srdečně vítá nové členy týmu v Praze i v Bratislavě!

Mgr. Dagmar Junková

Dagmar Junková rozšířila náš pražský tým spolupracujících advokátů v září 2021. Přináší s sebou více než 10 let právní praxe v oblasti pracovního a imigračního práva, práva obchodních společností, soudních sporů, pojistného práva a občanského práva. Promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007. Hovoří česky, německy a anglicky.

Mgr. Jan Kodeš

Jan Kodeš působí v Pražské pobočce naší advokátní kanceláře od června 2021 jako advokátní koncipient. Ve své činnosti se specializuje na právo obchodních společností, projekty s nemovitostmi a pracovní právo. Promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2021. Hovoří česky, německy a anglicky.


Mgr. Veronika Kvašňovská

Veronika Kvašňovská rozšířila tým slovenských advokátních koncipientů v naší pobočce v Bratislavě v září 2021. Ve své činnosti se specializuje na procesní právo, občanské právo, projekty s nemovitostmi a mezinárodní právo. Promovala na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 2021. Hovoří slovensky, německy a anglicky.

06.09.2021
by Giese & Partner