Nová a rýchlejšia cesta k s.r.o.

Štát si roku 2023 pripravil jednoduchšie, hospodárnejšie a rýchlejšie zakladanie s.r.o.

Od februára je možné založiť a zapísať spoločnosti s ručením obmedzeným online v rámci jedného registrového konania. Založenie s.r.o. na Slovensku tak bude jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie. Cieľom novej právnej úpravy je umožniť jednoduchšie, rýchlejšie a hospodárnejšie začatie podnikania na Slovensku. Súčasne sa odstraňuje časovo náročný krok v procese zakladania spoločnosti, a to potreba predchádzajúceho získania živnostenského oprávnenia ohlásením živnostenskému úradu. Po novom bude  spoločnosti živnostenské oprávnenie udelené dňom jej zápisu do obchodného registra v rámci jedného registrového konania. Súčasťou online registrového konania je elektronický formulár, pomocou ktorého sa dokonca vytvorí štandardizovaný vzor spoločenskej zmluvy. Pokračovat ve čtení >>

JUDr. Valter Pieger / Mgr. Veronika Kvašňovská

10.02.2023
JUDr. Valter Pieger / Mgr. Veronika Kvašňovská
>> AHK Slowakei - Newsletter 2/2023