Martin Holler jako přednášející v rámci výroční IBA konference ve Vídni, 4.10. – 9.10.2015

Dne 6.10.2015 se Martin Holler zúčastnil jako jeden z přednášejících panelu „Real estate roundabout: making it real
(estate!) – a world of opportunities“ v rámci výroční IBA konference ve Vídni.