Kontakty

Česká republika

Giese & Partner, s.r.o.
Palác Myslbek, Ovocný trh 8
CZ - 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 411 511
Email: office@giese.cz
IČO: 26156920
DIČ: CZ26156920

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212170

Slovenská republika

Giese & Partner, s.r.o. - organizačná zložka
Lazaretská 8
SK - 811 08 Bratislava
Tel.: +421 (2)20 510 110
Email: office@giese.sk
IČO: 36863238
DIČ: SK4020249761

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Po, vložka č. 1713/B